Ekologická odpovědnost

Palmová plantáž
Opice

Obnovujeme přírodu

Jsme dlouhodobě aktivní v ochraně přírody a životního prostředí. Vlastníme již 80 hektarů půdy v katastrech obcí Kozmice, Kobeřice, Raduň, Krčmaň u Olomouce a Valašská Bystřice. V biotopech obnovujeme základní funkce krajiny a podporujeme ohrožené a chráněné druhy organismů – ptáků, obojživelníků a hmyzu. Mottem naší firmy je „Když z přírody bereme, musíme jí také vracet a pečovat o ni.“. Chceme přírodu zachovat pro současné a budoucí generace lidí, kteří v ní nalézají odpočinek a útěchu.
Naším nejnovějším počinem je vypuštění čtrnácti divokých koní na naši lokalitu Kozmické ptačí louky. Jejich hlavním úkolem je spásání vegetace, čímž je zajištěna její nejpřirozenější obnova a další rozvoj. Dění na loukách mohou návštěvníci pozorovat ze 7 metrů vysoké pozorovatelny.

Více na http://natura.semix.cz

V našich cereálních výrobcích nepoužíváme palmový tuk

Palm-oil-freeJsme dlouhodobě aktivní v ochraně přírody a velmi vážně přistupujeme k následkům zakládání nových palmových plantáží na úkor deštných pralesů, které představují přirozený životní prostor pro tisíce druhů živočichů a rostlin. Přestože vlastníme certifikát RSPO, na jaře 2016 jsme se rozhodli nahradit v našich cereálních výrobcích palmový olej za směs rostlinných olejů. Jako potravinářská firma se tak připojujeme k těm, kterým není lhostejný osud deštných pralesů. Chceme dokázat (a také inspirovat další firmy), že podnikání a průmyslová výroba mohou poskytnout svůj díl odpovědnosti v procesu udržitelného rozvoje, že podnikatel nerovná se nepřítel přírody.